Uvjeti poslovanja

Internet stranica turističke agencije KORI Funtana namijenjena je korisnicima da bi dobili informacije o nama, našim uslugama smještaja i izleta, preuzeli kataloge turističke zajednice kao i u svrhu slanja upita.

Cijene i sadržaj

Agencija zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Sva plaćanja biti će naplaćena u domaćoj valuti, Hrvatskim kunama (HRK).
U slučaju plaćanja kreditnim karticama, biti će naplaćen iznos sukladno konverziji iz eura u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke, a terećenje Vaše kartice taj iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičara. Zbog te konverzije postoji mogućnost razlike u odnosi na originalnu cijenu

Otkazivanje rezervacije

Rezervaciju smještaja je moguće otkazati.

Obveze agencije

Agencija je dužna brinuti se o isporuci dogovorenih usluga te o pravima i obvezama korisnika/gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Ako se pojave opravdani razlozi da se usluga ne izvrši, Agencija će gosta informirati o tome u najkraćem mogućem roku. U slučaju “više” sile ili drugih okolnosti, ako isporuka usluga ne bude moguća, Agencija će se potruditi ponuditi zamjensko rješenje.

Osiguranje i odgovornost

Agencija nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Gosta koja mogu nastati kao posljedica korištenja internet stranica Agencije. Gost je suglasan da koristi web stranicu na vlastitu odgovornost te da Agencija, kao niti treće osobe povezane s Agencijom, ne jamče ni na koji način da uporaba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Gost je suglasan da Agencija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih gostiju ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Gostu.

Podnošenje prigovora

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, krajnji korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u poslovnici agencije na adresi: Istarska 1, 52452 Funtana,
  • putem pošte na adresu: Kori Funtana, Istarska 1, 52452 Funtana
  • na e-mail adresu: kori@pu.t-com.hr
  • odnosno, na telefax broj: +385 52 428 645

Odgovor na prigovor Agencija će krajnjem korisniku dati u istom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

SMJEŠTAJ

Općenito

Uplatom predujma za rezervaciju odabranog smještajnog objekta u traženom razdoblju, prihvaća ove Opće uvjete. Agencija zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici Agencije, a koji stupaju na snagu na dan objave.

Rezervacija

Ugovor između gosta i Agencije stupa na snagu s potvrđenom rezervacijom, te od tog trenutka prava i obveze obje strane regulirane su ovim Općim uvjetima.
Potvrda rezervacije biti će odmah dostavljena gostu na mail. Dodatne zahtjeve gosta Agencija može ispuniti, ali oni nisu obvezujući za Agenciju.
U slučaju da plaćanje ne bude izvršeno sukladno ovim Općim uvjetima, Agencija može otkazati rezervaciju bez ikakvih obveza prema gostu.

Cijene i plaćanje

Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu dogovorenoga predujma. Nakon uplate Agencija će poslati gostu potvrdu na mail sa detaljima rezervacije.

Troškovi vode, plina, struje i interneta, kao i posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenja unutrašnjosti i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opisu objekta.

Minimalna duljina boravka je 1 noć.
Za boravke kraće od 3 noći cijena smještaja podiže se za 30%.

Plaćanje smještaja vrši se na dan dolaska u Agenciji. U slučaju plaćanja predujma, na dan dolaska plaća se razlika do punog iznosa rezervacije.

U slučaju nepridržavanja uvjeta plaćanja, rezervacija se može otkazati.

Otkazivanje rezervacije

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplatiti će se slijedeći troškovi:

  • za otkaz rezervacije do 21 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije od 20 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Kućni red

Svaki smještajni objekt ima svoj kućni red koji se nalazi u objektu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Nepoštivanje pravila navedenih u kućnom redu smatra se ozbiljnim kršenjem odredaba ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili Agencija imaju pravo otkazati ugovor o najmu bez otkaznog roka, koji stupa na snagu odmah, a gost, kao i sve osobe koje s njim borave u objektu, su dužni napustiti objekt u roku od 2 (dva) sata, bez prava na povrat sredstava uplaćenoga za smještaj od vlasnika ili Agencije.

Ne možemo garantirati da neće biti buke tijekom boravka gostiju, jer ne možemo utjecati ili kontrolirati stvari, kao što su prometne buke, zvukove iz obližnjih gradilišta, okolnih postrojenje itd. Niti vlasnik, niti Agencija ne može se smatrati odgovornim za zvukove iz okoline.

Prijava, odjava, promjena duljine boravka

Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registriracija gosta u sustav e-visitor te se isti odmah vraćaju gostu. Vrijeme dolaska mora biti između 14,00 sati i 18,00 sati, a vrijeme odlaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 18,00 sati, gost je dužan obavijestiti Agenciju za dogovor kada će se preuzeti ključevi.

U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak, dužan je odmah obavijestiti svoje agente ili Agenciju, koja će, ako je dostupan željeni termin, rado produljiti boravak.

U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

Obveze gosta

Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu pažnjom dobrog domaćina.. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio svoje ponašanje kućnom redu i nakon upozorenja, gubi pravo rezerviranog smještaja te odmah mora otići, bez prava na povrat plaćenoga smještaja.

Štete i nepravilnosti

Na dan odlaska smještajni objekt mora biti u istom stanju kakav je bio kada ga je gost preuzeo. U slučaju vidljivih nepravilnosti, gost je dužan odmah obavijestiti Agenciju, u protivnom će se smatrati da je objekt predan u ispravnom stanju. Ako Gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj ne davajući Agenciji dovoljno vremena da ispravi nepravilnost, Gost gubi pravo na naknadu bez obzira da su njihovi razlozi za odlazak opravdani ili ne. Sve štete i nedostaci uzrokovani ili otkriveni od strane gosta, moraju se odmah prijaviti Agenciji.

Gost je odgovoran za bilo koju štetu ili nedostatak koji je on uzrokovao, ako se ne može dokazati da on sam za eventualnu štetu nije odgovoran. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostatka opreme ne može iznajmiti sljedećem gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za uzrokovanu štetu.

Odštetni zahtjevi

Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti Agenciji u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda Agencije, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svog prigovora tijekom boravka i da svoj pisani prigovor uputi vlasniku na licu mjesta te da zatraži pisanu potvrdu da je pritužba zaprimljena.

Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. Agencija je dužna dostaviti pisanu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, obična pošta ili osobno u agenciji).